අහන්න සොයන්න
Now On Air


Tune into 95.6 & 95.8

 • සන්නාලියන්ට යලිත් හොඳ කලක්
  සන්නාලියන්ට යලිත් හොඳ කලක්

  විවෘත ආර්ථීකයක් තියෙන රටක් හැටියට ලංකාවට ලෝකයේ තනිවෙලා එහෙම නැත්නම් කොන්වෙලා ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි විවිධ රටවල්.....

 • ආදීවාසීන්ගෙන් පැවතගෙන එන වැදි ජනතාව
  ආදීවාසීන්ගෙන් පැවතගෙන එන වැදි ජනතාව

  අද අපේ ජීවිත ගෙවෙන විදිය ගැන හිතද්දී අතීතේ කොහොම වෙන්න ඇද්ද කියලා අපිට හිතන්නවත් පුළුවන්ද? අපේ පැරැන්නො කොහොම ජීවත්.....

 • තරුණයන් මන්මත් කරන මෝහිණී
  තරුණයන් මන්මත් කරන මෝහිණී

  අපේ ජීවිතය අද බැඳිලා තියෙන්නේ තාක්ෂනයත් එක්ක. නැගිට්ට ගමන් අතට ෆෝන් එක අරගෙන ආපහු ෆොන් එක බිමින් තියන්නේ.....

HOT DOWNLOAD

රෝස කල්පනා

Sanka Dineth

FEATURED SONGS

{{song.title}}
View Artist
00:00

Select SongCopyright © 2016. All Rights Reserved. Designed and Developed by TNLRN Online